ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

วุฒิสภาให้การต้อนรับคณะกลุ่ม “TU15 การเมืองเรื่องทุกคน”

 

 

ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และนางสาวเรณู ตังคจิวางกูร สมาชิกวุฒิสภา ร่วมให้การต้อนรับคณะกลุ่มศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 15 โดยร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นกับคณะ จากนั้น นำคณะเข้าชมห้องประชุมวุฒิสภา ณ ห้องฟังการประชุมสำหรับประชาชน ชั้น 4 คณะเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมภายในอาคารรัฐสภา เข้าชมสถาปัตยกรรมเครื่องยอด ชั้น 11 ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร หอสมุดรัฐสภา ชั้น 9 และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 7 ชั้น MB1 พร้อมทั้งถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน ณ บริเวณด้านหลังอาคารรัฐสภา