ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
ขอเชิญชมสัมภาษณ์ สว. วีระศักดิ์ โควสุรัตน์  ในรายการ “กาแฟดำ” ประเด็น “อยู่ให้เป็น อย่างยั่งยืน”
 
 
 
 
 
ขอเชิญชม รายการกาแฟดำ “อยู่ให้รอด อยู่ให้เป็น อย่างยั่งยืน” คุณสุทธิชัย คุยกับ คุณ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ 
วันที่ 14 - 15 พค 2563 เวลา 22.30 น ทาง mcot HD ช่อง 30
 
 
เชิญติดตามชมกันนะครับ
 
 
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
สมาชิกวุฒิสภา