ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

บรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เรื่อง "กฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายลูกที่ออกในปี 2566"

 

กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดสัมนาบรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เรื่อง "กฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายลูกที่ออกในปี 2566" บรรยายโดย นายสุนทร แก้วสว่าง
ผูัอำนวยการกองกฎหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ผ่าน Facebook Live เวลา 8.30 - 16.30 น.

ติดตามได้ที่ลิ่ง Facebook ด้านล่างได้เลยนะครับ

https://m.facebook.com/profile.php/?id=100064688020348&name=xhp_nt__fb__action__open_user