ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ประเทศไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนสมดุล

 

 

ที่มา https://m.chinanews.com/wap/detail/chs/zw/hm6509472006cedf60f9402ebd.shtml

 

ประเทศไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนสมดุล เส้นทางน้ำจังหวัดราชบุรีปรับโฉมใหม่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย และสื่อบล็อกเกอร์ผนึกกำลังส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

เมื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ฝ่ายจัดการกองทุนเพื่อการจัดการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำนักงานสภาส่งเสริมวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้การนำของกองทุนวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเทศไทย กระชับความร่วมมือ "มีเดีย + บล็อกเกอร์ กลุ่มแฟนคลับ" ร่วมมือกันเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำแนวใหม่ที่ไม่ปล่อยคาร์บอน พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวจีนทั่วโลกอย่างอบอุ่นเดินทาง

เส้นทางท่องเที่ยวปลอดคาร์บอนแห่งใหม่แห่งนี้ตั้งอยู่ใน อำเภอคลองดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี รวมถึงเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์

หลังจากประสบความสำเร็จในการเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนเป็นกลางสายแรกในจังหวัดนครปฐม ประเทศไทยได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง และจะแสดงให้จีนและชุมชนชาวจีนทั่วโลกเห็นว่าความเป็นกลางคาร์บอน การท่องเที่ยวที่สมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์ใหม่ใน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

ราชบุรีเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางน้ำประวัติศาสตร์ของรัชกาลที่ 3 ซึ่งไหลไปตามคลองที่สร้างโดยรัชกาลที่ 4 ในรัชสมัยของพระองค์ และตรงไปยังตลาดน้ำดำเนินสะดวกที่มีชื่อเสียงระดับโลก อีกทั้งยังทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำอีกด้วย พ.ศ. 2409 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้ขุดคลองดำเนินสะดวกยาว 32 กิโลเมตร ซึ่งเชื่อมแม่น้ำแม่กลองในเขตบางนกแขวกกับแม่น้ำท่าจีนในเขตบางยางประตูน้ำ มีคลองเล็กๆ มากมายตลอดทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมทางน้ำ

นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือหางยาวที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และ ล่องไปตามคลองดำเนินสะดวกที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์พระราม 3 และพระราม 4 บนคลองนี้คุณยังมีโอกาสเยี่ยมชมตลาดน้ำดำเนินสะดวกที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งสร้างโดยรัชกาลที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2409

เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำเน้น วัฒนธรรมและเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนดำเนินสะดวก โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวได้รับการออกแบบรอบๆ ลำคลองและวิถีชีวิตแบบไทยๆ เป็นหลัก ผู้เยี่ยมชมสามารถเดินตามรอยเท้าของคนในท้องถิ่นและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิถีชีวิต ตลาดการค้า อาหารและการท่องเที่ยวของชุมชนดำเนินสะดวก ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเสริมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าประทับใจของพื้นที่

ทัวร์เริ่มต้นที่ วัดโชติตยาการาม ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2447 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เสด็จลงเรือเสด็จเยี่ยมชมวัดและต้นไม้โดยรอบ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เสด็จพระราชดำเนินเยือนวัดด้วย ปัจจุบัน วัดโชติตยการามไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ทางวัฒนธรรมที่สำคัญเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นจุดต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ให้บริการเครื่องดื่มและของว่างสไตล์กาแฟแบบดั้งเดิมอีกด้วย

ต่อไปนักท่องเที่ยวจะนั่งเรือหางยาวพลังงานแสงอาทิตย์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจากกรมการเดินเรือ เรือลำนี้เป็นต้นแบบของเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปราศจากเสียงรบกวนหรือควัน จึงมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ บน คลองดำเนินสะดวก เรือหางยาวขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำนี้ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของ "การท่องเที่ยวริมคลองลดมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

ต่อไปนักท่องเที่ยวจะได้ไปที่ตลาดน้ำท่าคาซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดชุมชนไทยเชื้อสายจีนด้วย ที่นี่คุณสามารถเยี่ยมชมชุมชนไทย-จีนอายุนับร้อยปี ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งริมคลอง รวมถึงตลาดบ้านแบบขั้นบันได ร้านกาแฟโบราณ และพิพิธภัณฑ์เรือ

จากนั้นนักท่องเที่ยวจะนั่งเรือไปเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกซึ่งเป็นตลาดน้ำที่มีชื่อเสียงระดับโลกของประเทศไทย ตลาดแห่งนี้ได้รับความสนใจจากทั่วโลกนับตั้งแต่เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกใน ปี พ.ศ. 2510 ตลาดน้ำที่นี่คึกคักไปด้วยพ่อค้าแม่ค้า ส่วนใหญ่จะแต่งกายด้วยชุดเกษตรกรหรือร้านเบเกอรี่แบบดั้งเดิม ขายผลไม้ อาหาร และขนมหลากหลายชนิดจากเรือพาย ของที่ระลึกทุกประเภทก็เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเช่นกัน

ต่อไปนักท่องเที่ยวจะนั่งเรือไปยังชุมชนบ้านปัญจเฮดซึ่งมีประวัติยาวนานกว่าศตวรรษ ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเยือนเป็นการส่วนตัวและผู้เข้าชมสามารถชมตราสัญลักษณ์และของสะสมโบราณอันล้ำค่า นอกจากนี้ จะมีการสาธิตการทำอาหาร BIOMASS ในสถานที่ เพื่อแสดงวิธีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่างกระบวนการปรุงอาหาร คุณจะเพลิดเพลินกับอาหารกลางวันแสนอร่อยที่ปรุงในเตาอบไร้ควัน รวมถึงปลาเค็ม ซอสพริกมะขาม ผัดขึ้นฉ่าย หอยสังข์ดอง และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชิงโต้ตอบในการทำมาลัยด้วยกระดาษเช็ดมือให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วม

จุดสุดท้ายคือ อุทยานเกษตรแม่ทองหยิบซึ่งยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมต้นไม้ ผัก และผลไม้ตามฤดูกาล เช่น มะนาว มะพร้าว ส้มโอ มะละกอ กล้วย และมะขาม . นอกจากนี้ ไพศาล ศรีเอี่ยมกุล ยังรับผิดชอบในการทำขนมต่างๆ ในสถานที่ ทำให้คุณเข้าใจวัฒนธรรมและอาหารท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ค้นพบเทรนด์ใหม่ของการเดินทางแบบคาร์บอนเป็นกลาง การเดินทางที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เราบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยวิธีการดูดซึมตามธรรมชาติหรือโดยการซื้อคาร์บอนเครดิต นี่ไม่ใช่แค่ทริปธรรมดา แต่เป็นทริปรอบโลกที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อโลกด้วย

ภาพทั้งหมดในบทความนี้นำมาจาก Star Siam Daily

ข้อความพิเศษ: บทความนี้อัปโหลดและเผยแพร่โดยไคลเอนต์ China News Network "Hua Media Site" นำเสนอเฉพาะมุมมองและจุดยืนของผู้เขียนเท่านั้น ความเป็นเจ้าของเป็นของผู้เขียนต้นฉบับ China News Network จัดทำเฉพาะแพลตฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลและการแสดงผลเท่านั้น