ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ฟรีวีซ่าให้จีน ในครม. นัดแรก นับว่ายาเม็ดนี้นับว่าใหญ่และให้เร็ว

 

 

แต่นี่คือมาตรการฝ่ายเดียว คือไทยทำฝ่ายเดียว

จึงอย่าเพิ่งคาดหวังว่ายาใหม่ ยาใหญ่เม็ดเดียวจะแก้อาการแก้ปัญหาได้ถึงรากและคงจะมี’’ผลข้างเคียง’’ตามมาบ้างได้ด้วย

สิ่งที่ต้องคิดต่อทันทีคือใหญ่ใหม่เม็ดนี้ มีเอกสาร’’กำกับยา’’ไว้เพียงพอแค่ไหน มีเงื่อนไขในการใช้ที่นอกจากให้ใช้ 5 เดือนจากวันชาติจีนถึงวันตรุษจีน นี้แล้ว ยังมีเงื่อนไขที่ควรกำกับอะไรได้อีก

เช่นการประเมินติดตามผลของการเข้าเมืองมาพบเจออะไร นอกจากการเพิ่มปริมาณ เขามาจากไหน เป็นกลุ่มอะไร อาชีพ และความสนใจต่างจากเดิมหรือไม่ มาแล้วไปไหน เคยมาแล้วกี่หน ใช้จ่ายไปกับอะไร

เราจะเติมเงื่อนไขว่าเค้าต้องมีหลักฐานการจองและชำระค่าโรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมายของไทยสักคืนสองคืนด้วยมั้ย

อนึ่ง จีนยังไม่มีนโยบายส่งเสริมให้คนจีนออกเที่ยวเหมือนสมัยอดีต แต่มีนโยบายให้จีนเที่ยวในจีนมากขึ้นมาก

ส่วนการให้ฟรีวีซ่ากับคาซัคสถานก็นับว่าน่าติดตาม เพราะเท่าที่ทราบ คาซัคสถานมาเที่ยวไทยเพิ่มจากหลักหมื่นมาขึ้นหลักแสน แต่ทำไมจึงให้ฟรีวีซ่าในกรณีนี้ หรือจะเปิดตลาดใหม่มาเสริม เพิ่มจากที่ให้ซาอุดีอาระเบีย และทำไมจึงยังมีอีกหลายประเทศที่ยังไม่ได้ฟรีวีซ่า

แปลว่าเอกสารกำกับยาใหม่คงจะต้องมีรายละเอียดให้วงการของเราทั้งวงการท่องเที่ยว วงการความมั่นคง วงการนักวิเคราะห์เศรษฐกิจได้ใช้ประกอบการทำงานอีกพอประมาณ

การประเมินผลก็อย่ารอจนหมดโครงการ ที่จริงต้องประเมินรายสัปดาห์เลย เพราะเราให้วีซ่าฟรีหนนี้ทั้งผู้มาทางอากาศและทางบกทางน้ำ แก่ประเทศที่มีประชากรมากนับพันล้านคน และอยู่ใกล้ไทย สามารถมาทางพรมแดนทางบกได้ง่าย

อย่างไรก็ดี ก็น่าดีใจที่ เรื่องท่องเที่ยวถูกหยิบยกขึ้นมาหาทางแก้ไข ในทันทีที่มีรัฐบาลใหม่ กล้าให้ยาเร็ว เม็ดใหญ่ แต่เราต้องไม่คาดหวังว่ามียาเม็ดแล้วแก้ได้ครบจบวงจร ยังต้องมียาน้ำ ยาดม ยาพ่นอีกสารพัด

อาจมีจังหวะก็ควรคิดเรื่องการผ่าตัดไปด้วย

ส่วนเอกสารกำกับยาเม็ด และยาอื่นๆพึงมีให้ละเอียด ทุกคนในวงการที่เกี่ยวข้องจะได้ใช้ได้ถูก

ส่วนเมื่อรัฐบาลแสดงความจริงจังจะแก้ไขเรื่องท่องเที่ยวแล้ว การร่วมมือเพื่อดึง big data มารวมกัน แชร์กัน ร่วมกันพิจารณาใช้ประโยชน์และป้องกันผลที่ไม่พึงประสงค์ก็จึงจะทำได้

ทำให้รู้เขา เข้าใจองคาพยพในตัวเรา เราจึงจะทำเรื่องท่องเที่ยวเชิงคุณค่า คุณภาพ ได้อย่างมีมูลค่า และยั่งยืนขึ้นไปได้เรื่อยๆ