ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

เสวนาออนไลน์ Virtual Forum ‘’ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์.. ท่ามกลางมรสุมโควิด’’

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม2564 เวลา 13:30-16:30 น.ขอเชิญติดตามรับชม การเสวนาออนไลน์ Virtual Forum ‘’ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์.. ท่ามกลางมรสุมโควิด’’ ฟัง วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ธีรพล โชติธนาภิบาล จาก นกแอร์ ศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว ภูเก็ต ศิริญา เทพเจริญ จาก ณุศาศิริ กิติศักดิ์ วัฒนะเสวี จาก กลุ่มบริษัท มนทาระ ฮอสพิทาลิตี้ แผนปฏิบัติการเชิงรุก ต่อลมหายใจ ฟื้นการท่องเที่ยวไทย

จัดโดย เนชั่นทีวี เครือ เดอะเนชั่น

 

---------------------------------------------

ลงทะเบียน Zoom