ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

บรรยายเรื่อง “วิกฤติโลกเดือด: Tipping Point of Climate Change”

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00-13.30 น. สโมสรโรตารี่บางรัก ซึ่งเป็นสโมสรโรตารี่ที่เก่าแก่ที่สุดของไทย ได้รับเกียรติจากคุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาบรรยายเรื่อง “วิกฤติโลกเดือด: Tipping Point of Climate Change” ที่ห้องประชุม โรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน สี่พระยา กรุงเทพ

โดยมี คุณดีภัก ซาห์ธนวุฒิ นายกสโมสรโรตารี่บางรัก ร่วมกับสมาชิกสโมสรฝ่ายไทยให้การต้อนรับ และมีสมาชิกโรตารี่จากฮ่องกง ญี่ปุ่น และอินเดีย มาร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเป็นภาษาอังกฤษครั้งนี้ด้วย