ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

SPACEBAR Money Forum SOFT POWER ฝันไกล ไปได้แค่ไหน ?

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.– 17.00 น. โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 

SOFT POWER หนึ่งในนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่การันตีว่า จะทำให้สำเร็จ ในความมุ่งมั่นของภาครัฐ ก็มีหลายๆ เสียง หลายๆ คำถาม ถึงนโยบายนี้ SOFT POWER ฝันไกล ไปได้แค่ไหน? คำถามที่ค้างอยู่ในความคิดของหลายคน มาร่วมกันระดมความคิด แนวทาง ข้อห้าม ทางเลือก หาคำตอบพร้อมกับวิทยากรจากภาคนโยบาย และเอกชน 

พบกับ SPACEBAR Showcase จาก 4 ตัวจริงในแวดวง SOFT POWER เวทีสัมมนา SOFT POWER ฝันไกล ไปได้แค่ไหน? 

▪ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

▪ อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล สส.ก้าวไกล อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์

▪ ยุทธศักดิ์ สุภภร อดีตผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

▪ พิตรพิบูล ธีร์จันทึก ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

▪ สรโชติ อำพันวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย)

ผู้ดำเนินการสัมมนา

▪ รัชชพล เหล่าวานิช

▪ วรินท์มาศ ปัญญาดี

จัดโดย SPACEBAR ร่วมกับ สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง
Facebook :https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1716619208805919&id=100075736967702