ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

สัมภาษณ์พิเศษเรื่อง “อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปี2564 : กรณีศึกษา ภูเก็ตแซนด์บ้อกซ์”

 

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 รายการมิติข่าว วิทยุเนชั่น FM 90.5 Mhz. การสัมภาษณ์พิเศษ ช่วง จับข่าวมาคุย กับ คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง ‘’อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปี2564 : กรณีศึกษา ภูเก็ตแซนด์บ้อกซ์’’

ผู้ดำเนินรายการ คุณอิทธิพันธ์ บัวทอง และคุณศิรินรัตน์ จันทะมาศ ออกอากาศสด ทั้งทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุออนไลน์ ทวิตเตอร์ เฟซบุ้ค และยูทูป
 
 
 
รายการ จับข่าวมาคุย ดำเนินรายการโดย อิทธิพันธ์ บัวทอง และ ศิรินทร์รัตน์ จันทะมาต ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-18.00 น.
.
ติดตามรับฟัง รับชม live พร้อมกันที่"
.
เว็บไซต์ : http://www.smartbomb.co.th/
แอพพลิเคชั่น : smartbomb radio
หน้าปัดวิทยุ : FM. 90.5

---------------------------------------------