ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

บันทึกรวบรวมความคิดที่สะท้อนออกมาจากผู้ที่ติดตามความเคลื่อนไหวของนโยบายพรรค CCP

ในโอกาสที่ประชาชนจีนและพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CCP) จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสการสถาปนาครบ 100 ปีอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 ที่ผ่านมา สถานีโทรทัศน์จีน Phoenix TV ได้บันทึกรวบรวมความคิดที่สะท้อนออกมาจากผู้ที่ติดตามความเคลื่อนไหวของนโยบายพรรค CCP จากนอกประเทศจีนเพื่อรายงานในรายการพิเศษที่ออกอากาศในโอกาสสำคัญนี้ 

โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจากประเทศไทย เป็นหนึ่งในผู้ให้ข้อคิด ในครั้งนี้ นายวีระศักดิ์ กล่าวชื่นชมความคมคายในยุทธศาสตร์ภายใต้การนำของของพรรคฯที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อแต่ละช่วงของการพัฒนาประเทศจีน ความมุ่งมั่นที่ผู้นำแต่ละรุ่นของพรรคได้ชี้นำและกำกับให้เกิดผลความสำเร็จเป็นขั้นเป็นตอน จนจีนก้าวขึ้นสู่ประเทศผู้นำทั้งทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง การพัฒนาสังคม การเข้าถึงเทคโนโลยี โดยเฉพาะการการแก้ไขปัญหาความยากจนจนถึงระดับครัวเรือนจนเป็นผลสำเร็จ การปราบคอรัปชั่น และการใช้หลักคุณธรรมในการนำจนสามารถทำให้ประชากรที่มีจำนวนนับพันล้านคน เลื่อมใสและให้ความร่วมมือต่อทิศทางและนโยบายเป็นอย่างดี 

.‘’สิ่งเหล่านี้ ย่อมเป็นที่ประจักษ์ และจะเป็นกรณีตัวอย่างที่สำคัญ ของการบริหารประเทศที่โลกต้องเรียนรู้ ถอดประสบการณ์เพื่อประโยชน์ในการดูแลพัฒนาประเทศของตนต่อไป’’…นายวีระศักดิ์กล่าว

 

---------------------------------------------