ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

รายการตอบโจทย์ การวางยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ร่วมสนทนาประเด็น  การวางยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ผู้ร่วมรายการ

• สมเถา สุจริตกุล ศิลปินแห่งชาติ

• จรัญ หอมเทียนทอง กรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ

• วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และอดีต รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผู้ดำเนินรายการ • สุทธิชัย หยุ่น

ติดตามชมในรายการตอบโจทย์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 21.10 น.

ทางไทยพีบีเอส #ThaiPBS #ช่องหมายเลข3 #ตอบโจทย์

 

https://www.youtube.com/watch?v=UYHd_YgX2RA