ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

เคลียร์คัดชัดเจนประเด็น : สภาลมหายใจ (ภาคประชาชน)

ติดตามชมคลิกที่รูปหรือติดตามได้ที่ Facebook Live

https://www.facebook.com/share/v/oJcGnjs9m1j2XrAb/?mibextid=WC7FNe

 

เคลียร์คัดชัดเจนประเด็น : สภาลมหายใจ (ภาคประชาชน) วันที่ 3 ก.ค. 67 เวลา 14.30-15.00 น. ผู้ร่วมรายการ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา

ชมสด กดช่อง 2 : NBT2HD

Facebook Live : Live NBT2HD 

https://www.facebook.com/share/v/oJcGnjs9m1j2XrAb/?mibextid=WC7FNe

#กรมประชาสัมพันธ์ #เคลียร์คัดชัดเจน #NBT2HD