ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

The Leader Insight สาระสำคัญ ในร่างกฏหมายอากาศสะอาด

สนใจติดตามชมได้ที่ https://youtu.be/yp5uQ5LGbVQ

 

สาระสำคัญ ในร่างกฏหมายอากาศสะอาด โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติฯ วุฒิสภา https://youtu.be/yp5uQ5LGbVQ รายการ The Leader Insight วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.

ดำเนินรายการโดย จิระ ห้องสำเริง

ฟังทางวิทยุ ร.ด.F.M.๙๖.๐ และ ออนไลน์ที่ www.zaabnews.com

ไลฟ์สดทาง FB:https://www.facebook.com/zaabnewsradio

Youtube: www.youtube.com/@BizSme

ชมย้อนหลังที่ www.SmeMedia.Com

{youtube}yp5uQ5LGbVQ{/youtube}

 

ที่มา

https://www.facebook.com/Weerasak-Kowsurat

-------------------------------------------------

The Leader InSight สัมภาษณ์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รวมทุกตอน

-------------------------------------------------