ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

The Leader Insight "สภาลมหายใจกรุงเทพ..ต้านฝุ่นด้วยความรู้"

 

รายการ The Leader Insight "สภาลมหายใจกรุงเทพ..ต้านฝุ่นด้วยความรู้" วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กรรมาธิการ  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา  

ดำเนินรายการโดย จิระ ห้องสำเริง ฟังทางวิทยุ ร.ด.F.M.๙๖.๐ และ ออนไลน์ที่ www.zaabnews.com

Youtube: www.youtube.com/@LeaderView

ชมย้อนหลังที่ www.SmeMedia.Com

{youtube}lAX6FwxXDkE{/yourube}

ติดตามชมได้ที่ https://youtu.be/lAX6FwxXDkE