ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

Take-Off ขับเคลื่อนประเทศไทย กระแสนักท่องเที่ยวจีนนิยมแต่งชุดนักเรียนไทย มีนัยยะที่ดีอย่างไร

รายการ Take-Off ขับเคลื่อนประเทศไทย สถานีวิทยุ FM 96 MHz. ขอเชิญรับฟัง การสัมภาษณ์และชวนสนทนาประเด็น ‘’กระแสนักท่องเที่ยวจีนนิยมแต่งชุดนักเรียนไทย มีนัยยะที่ดีอย่างไร ?’’ กับ คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีวัฒนธรรม

ออกอากาศ 13 มีนาคม 2566

นใจชมคลิกลิงค์ด้านล่าง และเริ่มนาทีที่36 เป็นต้นไป

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=617813257010056&id=100075761303407&mibextid=NnVzG8