ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ร่วมสร้างปาฏิหาริย์เป็นแสงสว่างส่องนำทางให้น้องมองเห็นกับ โครงการช่วยน้องให้มองเห็น

 

อาจไม่ใช่ทารกทุกคนที่จะมีโอกาสได้มองหน้า สบตากับพ่อแม่อันเป็นที่รัก เพราะเด็กบางคนเกิดมาพร้อมกับโรคจอตาผิดปกติ

โรคความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการตาบอดในเด็กไทย อยากชวนทุกคนมาช่วยกันเพิ่มโอกาสการรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคความผิดปกติของจอตา หรือ ROP เพื่อลดอัตราเด็กตาบอดและสายตาพิการในเด็กไปด้วยกัน

ร่วมสร้างปาฏิหาริย์ เป็นแสงสว่างส่องนำทาง ให้น้องมองเห็น กับ โครงการ #ช่วยน้องให้มองเห็น

# บัญชี

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ธนาคารทหารไทยธนชาต TTB เลขบัญชี 038 107 6900

# หรือบริจาคง่ายๆทางเว็บไซต์ที่ https://childrenhospitalfoundation.org/p/rop/

E-donation ลดหย่อนภาษี 2 เท่า Line@Givetochild> #ช่วยน้องให้มองเห็น #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก #กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #LittleMiracle