''วันน้ำโลก'' หรือ "World day of Water"

 

โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของวุฒิสภา

วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็น ''วันน้ำโลก'' หรือ "World day of Water" ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเรียกเองว่า ''World Water Day" กำหนดขึ้นโดยมติสหประชาชาติ เพื่อให้โลกตระหนักถึงความมีคุณค่าของน้ำ ต่อชีวิตต่าง ๆ และต่อระบบนิเวศน์ ร่วมกันรักษาคุณภาพน้ำ รักษาแหล่งน้ำและรักษาทุกชีวิตที่ต้องพึ่งพาน้ำ และใช้น้ำอย่างรับผิดชอบร่วมกันครับ 
 
  
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
 
 

ค้นหาข้อมูลในเว็บ (Search)

SP Simple Youtube