''วันป่าไม้โลก'' หรือ "World Forestry Day"

 

โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของวุฒิสภา

วันที่ 21 มีนาคม ของทุกปี เป็น ''วันป่าไม้โลก'' หรือ "World Forestry Day" เราแทบไม่ต้องอธิบายแล้วว่า ป่าไม้ดียังไงและควรรักษาป่าหรือไม่ แต่เราสามารถพัฒนาความรู้ของเราเอง ให้รู้จักป่าไม้ที่อยู่ใกล้แหล่งที่เราอยู่อาศัยมากขึ้นได้เสมอกัน 
 
 
 
  
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
 
 

ค้นหาข้อมูลในเว็บ (Search)

SP Simple Youtube